Perkahwinan dan Perceraian
Syariah & Faraid

Pentadbiran dalam perkahwinan untuk umat Islam dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama di bawah Kerajaan Negeri masing-masing, Negeri Pulau Pinang tertakluk kepada Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Enakmen 1985. Perkahwinan dalam Islam berpandukan Undang-undang Syariah.

stock-square-bw-muslim-help

Prosedur untuk perkahwinan Muslim di Malaysia.

stock-square-bw-law

Berkenaan dengan hak penjagaan, harta sepencarian dan nafkah (Syariah).

stock-square-bw-muslim-faq

Soalan lazim berkenan perkahwinan dan penceraian Muslim di Malaysia.

stock-square-bw-muslim-inheritance

Soalan serta jawapan berkenan faraid untuk Muslim di Malaysia.